Site-ul satului Mateuti
 Prima pagina Noutati Personalitati Album foto Scrie primarului Contacte
Despre satul Mateuţi
 Istoria satului
 Aşezarea geografică
 Economia
 Învăţământul
 ONG-uri
 Tineret şi Sport
 Cultura
 Religia
 
Administraţia publică
 Primăria
 Consiliul
 Organigrama
 
Activitatea consiliului
 Proiecte
 Decizii
 Dispoziţiile primarului
 Impozite şi taxe locale
 
Informaţii utile
 Licitaţii / Concursuri
 Autorizaţii / Acte emise
 Petiţii / Sesizări
 Ziarul "Glasul"
 
  
Istoria satului

Satul Mateuţi este atestat documentar prima dată la 03 aprilie anul 1550 în timpul domniei lui Ilieş Voievod, într-un hrisov domnesc, prin care se menţionează stăpînii moşiei satului, fraţii Tatiana şi Tătar, care au primit-o drept moştenire de la tatăl lor Copcea. Din conţinutul documentului reese, că localitatea Mateuţi exista deja pe timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432), ceea ce denotă că satul a fost întemeeat la sf.sec.XIV - începutul sec. XV. Acest document pune începutul şirului de atestări documentare a localităţii, astfel încît în anul 1715 devine proprietate a lui Nicolae Costin, fiul marelui cronicar Miron Costin.

O importanţă mare pentru Mateuţi a avut-o biserica din localitate, care se presupune că a fost construită după 1633, cînd moşia satului era închinată mănăstirii Sf.Sava din Iaşi. Iniţial a fost construită din lemn, apoi reconstruită din piatră. În 1897 în cadrul bisericii, în sat, se deschide prima şcoală primară, care avea următoarele cărţi: Zacon Bojii, Simvol Verî, Russcaia duşa, ş.a.

Revenirea Basarabiei la România în 1918 a contribuit la dezvoltarea localităţii în alte condiţii. Satul este inclus în plasa Rezina, judeţul Orhei. În sat activau: o gospodărie agricolă, o cooperativă de consum, patru mori de apă, o oloiniţă, o scărmănătoare şi cinci cîrciume. A fost deschisă şcoala primară.

Reanexarea Basarabiei de către URSS la 28 iunie 1940 a oprit ritmul de dezvoltare a localităţii, unele din cauze fiind retragerea gospodarilor în România, exilarea în Siberia şi colectivizarea forţată. ActivităţiLe meşteşugăreşti au fost stopate, au dispărut morile, oloiniţa, scărmănătoarea. A fost formată gospodăria colectivă - colhozul, care a schimbat mai multe denumiri, ultima fiind  „28 iunie”.

Către anul 1990 populaţia satului Mateuţi constituia circa 2600 oameni, activa şcoala medie cu circa 450 elevi, grădiniţa cu circa 125 copii, era casa de cultură şi sala sportivă nou construite.

În prezent, conform estimărilor oficiale, populaţia satului constituie circa 2160 oameni. În şcoală în anul 2010 – 2011 îşi fac studiile 196 elevi, la grădiniţă sunt înscrişi 70 de copii.

În teritoriu sunt înregistraţi 122 invalizi, din care 6 cu vîrsta de pînă la 18 ani, 283 de persoane – pensionari.

Preponderent populaţia aptă de muncă este angajată la întreprinderile din or. Rezina, Rîbniţa, la Calea Ferată din Moldova, SA Lafarge Ciment (Moldova).

 
calendar Calendarul evenimentelor
  L   M   Mi   J   V   S   D  
         1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30   
 
arrow Arhiva evenimentelor
 
Noutati Ultimele noutăţi
line
21.03.2011
Copilărie rămasă în amintiri.
line
21.03.2011
Întrevedere la SA Lafarge: perspective de conlucrare.
line
08.09.2010
Sărbătoare în biografia satului.
line
11.08.2010
"La izvorul osoiencelor" – eveniment cultural de amploare.
line
arrow Arhiva noutăţilor
 
Prima pagină   |   Noutăţi   |   Personalităţi   |   Album foto   |   Scrie primarului   |   Contacte


Toate drepturile sunt rezervate.
© 2008-2010 Primăria s. Mateuţi, r-nul Rezina