Site-ul satului Mateuti
 Prima pagina Noutati Personalitati Album foto Scrie primarului Contacte
Despre satul Mateuţi
 Istoria satului
 Aşezarea geografică
 Economia
 Învăţământul
 ONG-uri
 Tineret şi Sport
 Cultura
 Religia
 
Administraţia publică
 Primăria
 Consiliul
 Organigrama
 
Activitatea consiliului
 Proiecte
 Decizii
 Dispoziţiile primarului
 Impozite şi taxe locale
 
Informaţii utile
 Licitaţii / Concursuri
 Autorizaţii / Acte emise
 Petiţii / Sesizări
 Ziarul "Glasul"
 
 
Copilărie rămasă în amintiri
21.03.2011

La Mateuți a devenit deja tradiție organizarea întîlnirii cu absolvenții. Recent, la 19 februarie au revenit în gara amintirilor patru promoții, care au absolvit școala medie generală Mateuți cu 10,15,20 și respectiv 25 de ani în urmă. A fost cu adevărat o întîlnire de suflet...

Actualii elevi din cl. IX, îndrumați de organizatorul școlii dna Oxana Mîrzenco, au prezentat un concert bogat și miezos, care a atins corzile sufletului și a răvașit paginile trecutului îndepărtat pentru unii din cei prezenți, ascultînd cu răsuflarea reținută cîntecele și poeziile dedicate absolvenților și dascălilor. De menționat şi responsabilitatea, și atitudinea elevilor care au evoluat în scenă de unii singuri, fiind conduși de doi prezentatori - Ursachi Andrei și Șeremet Nicolina.

Scenariul se intercala cu discursurile absolvenților, primelor învățătoare, diriginți și profesori. Pline de căldură și recunoștință au fost cuvîntările absolventelor Irina Nicolai (10 ani), Victoria Cucu (15 ani), Valentina Donică (20 ani). Cu un elogiu frumos la adresa corpului didactic a venit absolventul anului 1986 Mihai Mîrzenco (25 ani, actualul primar), care a menționat că cu vîrsta a înțeles la justa valoare grija părintească ce au purtat-o neobosit dascălii, îndrumîndu-i să devină putători de rafinate valori, mulțumind pentru tot ce au sădit pe parcursul anilor în fiecare elev. Plin de emoții a fost şi mesajul lui Sergiu Botnari (25 ani, actualmente preot în s. Pripiceni), care a trudit asupra cîntecului „Colegii mei” (creație proprie) și înterpretat cu deosebită dragoste, exclamînd – „am venit s-ascult a voastră soartă/ fiecare cum o poartă,...”.

Cuvînt de felicitare a rostit şi directoarea şcolii, dna Aurelia Ursachi, în care a menţionat, că trebuie să purtăm în suflet două sentimente: recunoştinţă pentru trecut şi speranţă pentru viitor.

Vorbele calde, blajine și liniștite ca de cîndva ale dnei Elena Chiriță, au răscolit adîncul anilor, aducînd în amintire momentele cele mai placute din activitatea sa de profesoară în școala din Mateuți.

Absolvenții anului 1986, care pînă în clasa a VIII au avut-o ca diriginte pe dna Eleonora Donică, au fost salutați de fiica Livia Scutaru, pedagog de profesie și ea absolventa școlii Mateuți de 33 de ani.

Cu amintiri plăcute din trecut au venit fostul director Andrei Vacaru și profesoara de l.rusă Zinaida Cucu.

Sigur că nu toți au avut posibilitate să vină la întîlnire, printre care și prima învățătoare a promoției de 10 ani, actualmente profesoară la Sămășcani , Șoldănești dna Svetlana Popa, dar fiind o profesoară bună, elevii i-au făcut o vizită a doua zi la domiciliu: Vadim Ursachi, Grigore Știrbu, Jana Țurcan, Irina Nicolai și Tatiana Donică.

Faptul că colegii de cîndva s-au revăzut după atîțea ani a fost pentru unii o plăcere deosebită, invocînd ca asemenea măsuri au făcut o mică recreație în calea anilor, clopoțelul care a sunat amintind de anii de școală și copilărie. Mircea Soltînschii (25 ani, Glingeni, Șoldănești), Angela Cazac (20 ani, Solonceni), Alexandru Cazac (15 ani, Mateuți) și Grigore Știrbu (10 ani, azi la Ștefan Vodă), și mulți alții au adus mulțumiri pentru clipele petrecute în școala natală dnei Oxana Mîrzenco, care la rîndul ei a menționat că și absolvenții au fost receptivi și bine organizați de către Angela Cucu, Stela Donică şi Snejana Donţu.

Minodora Rusu, profesoară de l.română

Absolventi        


Întrevedere la SA Lafarge: perspective de conlucrare
21.03.2011

Conducerea Societăţii pe Acţiuni Lafarge Ciment (Moldova) a organizat la 16 februarie, anul curent, o întrevedere a managementului de vîrf a companiei cu reprezentanţii autorităţilor publice locale adiacente întreprinderii.

Evenimentul a avut drept scop continuarea şi aprofundarea relaţilor de parteneriat şi schimb de opinii privind situaţia în care activăm, specificînd punctele de tangenţă şi căile de soluţionare a prolemelor cotidiene. O informaţie de ordin general despre situaţia uzinei la zi a fost prezentată de directorul general Louis de Sambucy: rezultatele economice, contribuţiile la formarea bugetului, diversificarea produselor de ciment, o prioritate rămînînd securitatea şi siguranţa muncitorului, anul trecut uzina devenind membru al grupului de excelenţă în grupul Lafarge.

Leonid Nicorici a prezentat o informaţie privind rezultatele activităţii din ultimul an, specificînd activitatea nemijlocită a Lafarge (Ciment) Moldova la capitolul sponsorizare acordată fiecarii primării în parte din zona adiacentă. S-a menţionat ca situaţia economică precară îşi lasă amprenta asupra activităţilor de caritate pentru ultimii ani, volumul cărora în mare măsură depind de rezultatele economice obţinute.

Un subiect aparte la care s-a discutat în cadrul întîlnirii a constituit implimentarea parteneriatului cu PNUD Moldova, în care Lafarge îi revine rolul de umbrelă pentru primăriile noastre, de la care avem, de altfel, aşteptări mari.

Primarii au prezentat o informaţie generală despre localităţile pe care le reprezintă, trecînd în revistă evenimentele anului 2010, specificînd reuşitele şi problemele întîlnite pe parcurs, menţionînd aportul uzinei în soluţionarea lor.

Pe parcursul lunii martie curent, directorul general, pentru a face cunoştinţă mai îndeaproape cu fiecare localitate va efectua vizite de lucru în primăriile Rezina, Păpăuţi, Mateuţi şi Solonceni.


Sărbătoare în biografia satului
08.09.2010

Din iniţiativa primarului Mihai Mîrzenco şi a Consiliului local, duminică, 25 iulie 2010 în localitatea noastră pentru prima dată s-a sărbătorit Ziua Satului.

După o regizură bine chibzuită ea a decurs bine, frumos şi interesant, aducînd în albia sa un şir de emoţii.

Sărbătoarea "Satul meu vatră de dor" a fost binecuvîntată de către preotul paroh Ioan Javgurean. După care dl Ion Ştirbu a prezentat publicului date curioase din biografia satului de la prima lui atestare documentară şi pînă în prezent. Nu a fost trecută cu vederea nici legenda satului, privind etimologia denumirii localităţii – Matei şi Uţa au fost primii care s-au stabilit pe aceste locuri.

Au evoluat pe scenă ansamblurile "Comoara satului" şi "Comoara", delectînd publicul cu melodii vechi şi emoţionante.

A urmat apoi un gest de o deosebită factură senzaţională – pe scenă au fost invitate 15 familii care şi-au sărbătorit în acest an nunţile de aur. Primarul a vorbit despre fiecare familie în parte: unde s-au născut, pe ce tărîm şi cît au activat, aducîndu-şi aportul pentru binele şi prosperitatea satului nostru, cîţi copii au educat, cîţi nepoţi au etc. Fiecare din aceste perechi au trăit sentimente de o înaltă tensiune emotivă, în special cînd li s-au prins la piept cîte un buchet – simbol al legămîntului, li s-au înmînat cîte o cupă cu şampanie şi cîte un cadou de preţ. De asemenea li s-a mai înmînat participanţilor şi cîte un certificat de căsătorie care adevereşte că şi-au celebrat Nunta de Aur. Căsătoriile jubiliare au fost trecute şi în Cartea de Onoare a Aniversărilor.

Sărăbtoarea a continuat cu frumoase cîntece interpretate de dinastia familiei Donica. Destul de animat a devenit publicul cînd în scenă a apărut doamna Aliona Donica-Tiron, invitata specială a sărbătorii, conducător artistic al formaţiei folclorice "Opincuţa", originară din Mateuţi. În ochii consătenilor se simţea nu numai bucurie pentru cîntecele ei aduse la baştină, dar şi un profund sentiment de mîndrie, că satul nostru are o asemenea interpretă talentată. Sărbătoarea satului a fost o adevărată sărbătoare de suflet. Ea lăsat urme de neuitat în amintirea fiecărui participant.

Consemnare: Minodora Rusu


"La izvorul osoiencelor" – eveniment cultural de amploare
11.08.2010

La Festivalul-concurs al Dinastiilor de Familie "La izvorul osoiencelor" ediţia I-a, desfăşurat la Horeşti, Făleşti la 4 iulie 2010, DINASTIA DONICA din s. Mateuţi, r. Rezina a fost decernată cu titlul "Laureat" (Diplomă semnată de Preşedintele raionului Făleşti, Preşedinte de Onoare a Juriului, Nina Botezatu). Asociaţia Obştească "Alianţa între Generaţii" , preşedinte Gheorghe Şova, a acordat Dinastiei Donica DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ.

Colectivul a prezentat repertoriu în mare parte constituit din cîntece autentice culese din localitate de către dna Elena Platon: balada "Colo-n vale, la izvor", "Amăruş, m-am săturat" (cules de la mătuşa Dochiţa Donica), "Zice lumea şi aşa este" (cules de la mătuşa Tecla Lefter).

Concursul a fost organizat la baştina surorilor Osoianu, din iniţiativa lor şi cu suportul cîtorva asociaţii obşteşti, a Consiliului raional Făleşti, a dnei Valentina Buliga, ministru Protecţiei Sociale a Familiei şi Copilului. Au participat 15 colective – dinastii din întreaga republică. Participanţilor li s-au înmînat diplome şi premii băneşti. Dinastia Donica a primit premiul de 500 lei.

La Festival au mai participat dinastiile:
1. Pavlinciuc – Calugăr, Făleşti;
2. Rotaru – Paşcani, Hînceşti;
3. Bînzari – Taxobeni, Făleşti;
4. Ungureanu – Sudarca, Donduşeni;
5. Soronga – Pîrliţa, Făleşti;
6. Babei-Deleu – Slobozia-Doamnei, Orhei;
7. Popa – Valea-Rusului, Făleşti;
8. Gurjui – Tătăreşti, Străşeni;
9. Ciubotaru-Marcoci – Hlinjeni, Făleşti;
10. Stati – Drochia, Drochia;
11. Ciubotaru – Feşteliţa, Ştefan-Vodă;
12. Poiana – Hlinjeni, Făleşti;
13. Cardaniuc – Tudora, Ştefan-Vodă;
14. Izvoraş – Horeşti, Făleşti.

La izvorul osoiencelor   La izvorul osoiencelor   La izvorul osoiencelor   La izvorul osoiencelor   La izvorul osoiencelor

 


Ne închinăm în faţa Dumneavoastră!
06.07.2010

"Pentru munca depusă cu suflet, pentru omenia care aţi cultivat-o decenii, pentru dragostea părintească care aţi avut-o pe parcursul anilor, meritaţi nu numai stimă şi flori, dar cu siguranţă şi un sprijin material de care v-aţi învrednicit din partea consiliului local" - acestea au fost cuvintele de lauda aduse profesorilor omagiaţi la 01 iulie de către primăria s.Mateuţi şi întreg corpul profesoral.

Cuvintele de mulţumire pentru activitate pe tărîmul pedagogic din partea localităţii, părinţilor şi elevilor i-a revenit autorului: "Cu emoţii am recunoscut că oriunde nu voi fi, tot timpul voi rămîine elevul Dumneavoasră, coleg de lucru, de la care am preluat experienţă, tact, omenie, suflet şi dăruire faţă de munca care o fac şi acum. Meritaţi stimă şi respect, sănătate şi mulţi ani, bucurii şi fericire, linişte sufletească şi dragoste din partea celor dragi.... pentru că frămîntînd trecutul aţi făurit prezentul şi educat viitorul. Gestul consiliului vis-a-vis de Dumneavoastră nu este altceva decît stima, dragostea şi atenţia care aţi reuşit să o cultivaţi.

Nu pot să nu menţionez aportul Dumneavoastră pentru s.Mateuţi, aţi profesat decenii la rînd, aţi învăţat generaţii întregi: Melnic Daniil (60 ani), Vacaru Andrei (47 ani), Cerimpei Nina (54 ani), Ţurcan Vera 45 ani, Vacaru Ecaterina (46 ani), sunteţi aidoma părinţilor..."

Andrei Vacaru, director de şcoală timp de 19 ani, a ţinut să menţioneze că este mîndru de ceea ce a făcut împreună cu colegii săi. A învăţat şi educat sute de elevi, a fost permanent alături de copiii satului. În acelaşi timp cu deosebit respect faţă de colegii săi, cum şi se cuvine unui creştin adevărat, şi-a cerut iertare pentru toate cele întîmplate pe parcursul anilor, spunînd că nu poţi fi şef fără a mai face şi oservaţii...

Dna Cerimpei Nina a trecut în revistă activitatea de muncă, menţionînd că se mîndreşte mult, că ori de cîte ori aude de foştii săi elevi, astăzi medici cunoscuţi, profesori, care îi transmit urări de bine şi sănătate, fiindu-i recunoscători pentru temelia pusă la biologie, se bucură nespus de mult. "Am fost dăruită întru totul şcolii şi muncii de profesor, datorită dragostei faţă de elevi am înregistrat şi reuşite bune" a spus Dna Cirimpei.

Dl Melnic Daniil a menţionat problemele actuale ale societăţii, gravitatea lor, necesitatea de a uni eforturile pentru a stopa declinul moral care capătă proporţii din ce în ce mai mari.

Dna Ecaterina Vacaru, vorbind despre activitatea pedagogică, a accentuat că munca, stăruinţa, dăruirea de sine cu siguranţă aduc rezultate. În viaţă lucrurile au drumul lor, iar munca îl ridică pe om oricînd şi oriunde. În mod special i-a mulţumit dlui Melnic (director de şcoală în anii 90) pentru faptul că a avut încredere în ea şi i-a recomandat să se recalifice în învăţătoare la clasele primare. Rezultatele le-au apreciat colegii, Dna Vacaru are elevi cu care se poate mîndri.

Dna Vera Ţurcan şi-a amintit cu bucurie despre transferul de la şcoala din Păpăuţi la cea din Mateuţi, menţionînd cît de mult şi-a dorit să revină în satul natal: "Am învăţat generaţii de elevi, am avut senzaţia că copiii mă menţin tînără, plină de energie, dar pînă la urmă anii şi-au făcut lucrul. Avînd obiectul de bază, permanent am fost în lucrări, examene, caiete, dar nu regret cele trăite."

Colegii de lucru, directorul interimar Raisa Mîrzenco, directorul adjunct pe educaţie Oxana Mîrzenco, preşedintele Comitetului Sindical al şcolii Tatiana Ţurcan, profesoarele Aurelia Ursachi şi Veronica Mîrzenco le-au adus cuvinte de mulţumire pentru sfaturile oferite, experienţa transmisă, atitudinea prietenească şi binevoitoare, tactul şi omenia pe care le-au preluat pe parcursul anilor, atît în calitate de elevi cît şi în calitate de colegi de breaslă.

Dragii noştri! Din partea locuitorilor satului, Consiliului Local şi a mea personală permiteţi-mi să Vă urez multă sănătate, bucurii, fericire, stimă, respect, dragoste din partea celor dragi şi mulţi-mulţi ani.

Cu respect, primarul s. Mateuţi Mihai Mîrzenco.


De Ziua sportului
18.06.2010

La 13 iunie pentru locuitorii satului nostru s-a organizat Sărbătoarea Sportului. Evenimentul s-a desfăşurat în memoria fotbaliştilor mateuţeni Dumitru Hîncu şi Alexandru Hîncu al doilea an consecutiv.

Au fost invitate echipele de fotbal din Rezina, Cinişeuţi şi Solonceni, iar micuţii au avut ca oaspete echipa de fotbal de la şcoala sportivă din Rîbniţa.

Consătenii au avut ocazia să participe la întreceri de volei, fotbal, baschet. Momentul culminant al sărbătorii a fost proba de trîntă la berbec şi pentru cei mai mici – la cîrlan. Berbecul i-a revenit lui Igor Josan, iar mielul lui Alexandru Rusu. Trofeele au fost oferite cu generozitate de către Oleg Tihon, conducătorul Gospodăriei Ţărăneşti „Tihon Oleg”. Este cazul să specificăm, în această ordine de idei, că anul trecut Oleg Tihon a sponsorizat întreaga activitate desfăşurată de Ziua Sportului.

Mulţumiri deosebite merită şi băieţii care muncesc peste hotare, graţie cărora a fost posibilă organizarea mesei de pomenire în cinstea regretaţilor Dumitru Hîncu şi Alexandru Hîncu.

Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti
                 
Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti
                 
Ziua Sportului s. Mateuti   Ziua Sportului s. Mateuti            

 


Concursul de sănătate şi securitate la Rezina
18.06.2010

Sâmbătă, 12 iunie, Lafarge Ciment (Moldova) SA a organizat, pentru al cincilea an consecutiv, concursul de sănătate şi securitate acasă “Safety at home”. Urmărind obiectivul de a împărtăşi experienţa pozitivă în domeniul sănătăţii şi securităţii, acumulată de Lafarge Ciment (Moldova) SA, cu comunităţile învecinate, ultimele două campanii ale concursului au fost destinate elevilor şcolilor din localităţile adiacente uzinei: Rezina, Ciorna, Mateuţi, Păpăuţi, Solonceni.

Tradiţional, tematica concursului este Sănătatea şi Securitatea acasă, la odihnă, pe drumurile publice, etc. Astfel, fiecare echipă ilustrează aspecte negative din punct de vedere al securităţii – condiţii periculoase, comportamente periculoase, care trebuie evitate, sau aspecte pozitive, care merită a fi apreciate şi urmate.

Pentru ediţia anului acesta compania, în parteneriat cu primarii localităţilor menţionate, a pregătit concursul de desene „Graffiti Jam”. Acesta a urmărit mai multe obiective:

- implicarea şcolilor în procesul de pregătire către concurs, în acest mod provocând discuţii între adulţi şi copii despre comportamentul sigur în diferite condiţii;

- oferirea comunităţii a unui serviciu de amenajare, prin pregătirea locaţiei pentru concurs şi asigurarea condiţiilor necesare;

- contribuţie la înzestrarea şcolilor cu mijloace tehnice, prin acordarea premiilor pentru şcoli.

Cu o săptămâna înaintea evenimentului Lafarge Ciment (Moldova) SA a informat şcolile menţionate despre data concursului, conditiile de participare, tematica, conceptul de desen şi au transmis îndrumările specialiştilor pentru executarea unui desen în stil graffiti. Colectivele pedagogice au format echipele şi le-au pregătit în ce priveşte formarea conceptului, identificarea mesajului de transmis, etc.

Tot în acest timp, pe stadionul liceului teoretic A.Puşkin, s-au desfăşurat lucrări de amenajare: defrişarea teritoriului, tencuirea peretelui garajelor, care constituie perimetrul de dreapta a stadionului cu cimentul nou lansat. În continuare acest perete a fost împărţit în zone de lucru dupa numărul de şcoli participante, astfel încât fiecare echipă să aibă propria „pagină de lucru”. Pentru a consulta şi ajuta echipele în executarea desenelor pe toată durata concursului a fost prezentă o echipă din 3 artişti-graffiti.

Deoarece vorbim despre securitate, în afară de materialele necesare pentru executarea desenului graffiti, compania a pus la dispoziţia participanţilor tot echipamentul de protecţie necesar: ochelari, mănuşi şi respiratoare. În afară de aceasta, participanţii au primit câte un tricou de bumbac şi un chipiu pentru a-i apăra de razele fierbinţi ale soarelul – pentru o recunoaştere mai uşoara, fiecare echipă a purtat o anumită culoare. Iar de sănătatea şi securitatea participanţilor şi a spectatorilor pe parcursul evenimentului a avut grijă echipa medicală a companiei.

Pe parcursul desfăşurării concursului, spectatorii au avut posibilitatea să urmărească şi alte activităţi, care au o legătura directă cu tematica concursului. Acestea au fost antrenamentele demonstrative ale echipei de judo a şcolii sportive şi a clubului Karate Kay din Rezina, care au contribuit la propagarea modului sănătos de viaţă.

Premiile concursului au fost distribuite în felul următor: câte un premiu pentru şcoală şi câte un premiu pentru fiecare membru al echipei. Juriul, format din reprezentanţi ai companiei şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, a evaluat lucrările în baza unor criterii prestabilite şi a desemnat câştigătorii:

Premiul I a fost oferit echipei Liceului teoretic A.Puşkin
Premiu şcoală: Casetofon LG
Premiu echipă: Câte un set de spray graffiti.

Premiul II a mers la echipa gimnaziului Păpăuţi
Premiu şcoală: DVD Player LG
Premiu echipă: Câte un dicţionar explicativ al limbii române.

Premiul III a fost câştigat de echipa şcolii medii Mateuţi
Premiu şcoală: Flip chart
Premiu elevi: Câte o minge de volei.

Adăugator la aceasta, toţi participanţii au primit câte un cadou de participare. Pentru şcoli acesta a constituit 5 saci de CEMPLAST, iar elevii au primit tricouri şi chipiuri personalizate.

Graffiti, Rezina 12.06.2010 Graffiti, Rezina 12.06.2010 Graffiti, Rezina 12.06.2010 Graffiti, Rezina 12.06.2010  

 


La masa de discuţii cu directorul Lafarge Ciment (Moldova) SA
18.06.2010

La sfârşitul lunii mai, primarul satului Mateuţi a avut o întrevedere cu directorul general al Societăţii pe Acţiuni Lafarge Ciment (Moldova) SA Frederic Aubet. Dialogul a început cu o trecere în revistă a relaţiilor anterioare dintre primăria Mateuţi şi Uzina de Ciment. Primarul a specificat şi a apreciat aportul financiar considerabil adus la dezvoltarea infrastructurii locale (proiectarea apeductului, construcţia apeductului, reparaţia drumurilor, procurarea unui set de mobilă pentru cantina şcolii etc.).

Revenind la un subiect mai vechi - necesitatea construcţiei unei staţii de purificare a apei şi a unui sistem de canalizare - primarul a amintit despre o strategie implementată pentru localităţile adiacente. Frederic Aubet a menţionat în acest sens: „Ştiu despre ce este vorba, dar nu avem pregătirea necesară pentru a scrie asemenea proiecte. În prezent lucrăm cu PNUD în vederea creării unui grup de lucru pentru Mateuţi - Păpăuţi - Rezina. În luna iunie vom reveni mai detaliat la acest subiect. Cu o mare probabilitate vom organiza o şedinţă cu reprezentanţi de la PNUD, noi şi dumneavoastră”.

În continuare discuţia s-a axat pe problema cea mai stringentă, cu care se confruntă localitatea noastră - cea ecologică. Primarul a explicat directorului general şi chiar s-a deplasat la faţa locului în partea de sat cea mai afectată de emisiile de la coşurile uzinei. Respectiv, Frederic Aubet a declarat, că filtrele au fost reînoite si Lafarge Ciment (Moldova) SA respecta nivelul emisiilor permis de legislatia in vigoare a Republicii Moldova.

Tot în această ordine de idei, s-a discutat problema combustibilului alternativ. Întrebarea principală, care îi interesează pe locuitorii localităţii noastre este: dacă deşeurile vor fi importate sau vor fi colectate din teritoriu. Răspunsul directorului general a fost satisfăcător şi cert - toate deşeurile vor fi utilizate din susrsele existente în RM, importarea lor este intrezisă prin lege, iar Lafarge Ciment (Moldova) SA activează doar în cadrul legii. Anul acesta ca sursă alternativă de combustibil se va încerca utilizarea anvelopelor uzate. Cu timpul se vor folosi şi masele plastice, hîrtia, posibil un procent mic de deşeuri organice. Care e cota procentuală a reutilizării acestor deşeuri astăzi e greu de spus. În alte ţări din Lafarge, după spusele lui Frederic Aubet, această cotă ajunge pînă la 10,9%. În România, de exemplu, pentru a asigura procentajul necesar de surse alternative de energie sunt crescuţi special un soi de copaci ecologici.

Orice inovaţie trebuie introdusă în uz treptat. De aceea pe lîngă combustibilul alternativ şi în continuare se va utiliza gazul natural şi cărbunele. Praful, care afectează o parte a satului Mateuţi va dispărea odată cu trecerea la combustibil alternativ.

În finalul întrevederii, Frederic Aubet, a acceptat invitaţia primarului de a face cunoştinţă cu localitatea, examinînd aşezarea geografică a satului faţă de uzină. Paralel, directorul general al LCM a luat cunoştinţă de starea drumurilor din Mateuţi, pe marginea cărora şi-a expus disponibilitatea de a ne ajuta la rearaţii.

La rezultatele ulterioarelor întrevederi vom reveni neapărat.


9 mai – Ziua Victoriei
14.05.2010

Astăzi ne trezim de cu zori, culegem cele mai frumoase flori
pline de rouă de pe meleagul nostru însorit.
Le facem buchete, coroane şi, cu inimile deschise,
cu pecetea durerii în priviri, ne adunăm în locurile,
unde-şi dorm somnul de veci cei căzuţi la datorie...

Să le aducem toate florile primăverii în semn de eternă memorie...

La 9 mai, în faţa monumentului eroilor din centrul satului, s-a desfăşurat manifestarea solemnă dedicată celei de-a 65-ea aniversări a Marii Victorii. În faţa consătenilor cu un mesaj de felicitare a venit primarul satului M. Mîrzenco. Au urmat cuvîntările directorului şcolii, Andrei Vacaru, declamaţii ale elevilor, un concert susţinut de colectivele "Comoara" şi "Comoara satului".

De către preotul paroh din localitate a fost oficiat un parastas de pomenire a mateuţenilor căzuţi pe cîmpul de luptă.

Din bugetul primăriei au fost alocaţi bani pentru acordarea unui ajutor material unic veteranilor, participanţilor la conflictul armat din Transnistria, Afganistan şi Egipt.

În final, primăria a organizat o masă pentru toţi cei sus-nominalizaţi.

P.S.:Am promis că vom reveni
cu informaţii despre Ştafeta Victoriei.
Vă îndemnăm să accesaţi Nr. 2 al Buletinului "Glasul".


9 mai e ziua cu o mare încărăctură simbolică
28.04.2010

Anul acesta întreaga omenire comemorează a 65-ea aniversare de la încheierea celei mai sîngeroase conflagraţii din istorie.

Vrem sau nu e ziua în care suntem obligaţi să aprindem candelele recunoştinţei în sufletele noastre, în primul rînd pentru mateuţenii care nu s-au mai întors de pe cîmpurile de luptă, care nu s-au mai bucurat de Marea Zi a Victoriei şi-şi odihnesc osemintele pe pămînturi străine.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Ca un omagiu adus învingătorilor, referindu-ne la veteranii rămaşi în viaţă, amintim numele consătenilor noştri: Donica Fiodor Simion şi Duminică Ion Filip cărora ne închinăm pînă la pămînt pentru cerul paşnic în înaltul căruia se aud azi doar focuri de artificii şi pentru liniştea de care ne bucurăm zi de zi.

Avînd în vedere că istoria de după 1945 încoace ne-a oferit din plin momente crîncene, nu putem rămîne indiferenţi şi fără atitudine faţă de evenimentele petrecute în Afganistan şi Transnistria - războaie care au curmat vieţile a sute de tineri moldoveni, care au lăsat văduve şi copii orfani, părinţi îndureraţi şi fără sprijin la bătrîneţe ... eroi fără nume...

Consătenilor

Internaţionalişti

Cazac Feodor (decedat în Afganistan)
Luca Ion Gheorghe
Muntean Vladimir Vasile
Ştirbu Victor Feodor
Hîncu Feodor Ştefan
Bulicanu Gheorghe Ion
Hîncu Dumitru Alexandru

Participanţilor la conflictul armat pentru apărarea integrităţii RM

Poalelungi Vasile Nicanor
Botnari Ion Cozma
Donica Valeriu Grigore

Soldaţilor

Ţurcan Ion Alexandru
Buruiană Nicolai Zosim
Ursachi Feodor Vladimir

recunoştinţa noastră a sătenilor, a generaţiilor în creştere pentru siguranţa în ziua de mîine. Vă urăm din suflet bunăstare şi prosperitate, putere de muncă, pace şi înţelegere.

P.S.: Primăria satului Mateuţi va organiza cu ocazia sărbătorii de 9 mai o masă de sărbătoare.
Preotul paroh din localitate va oficia în această zi un parastas pentru pomenirea celor căzuţi pe cîmpurile de luptă.


Ştafeta Victoriei va poposi la Mateuţi
28.04.2010

În dimineaţa zilei de 4 mai Ştafeta Victoriei va poposi şi în localitatea noastră. Ştafeta cu genericul „În numele păcii şi al unui viitor luminos” dedicată aniversării a 65-a de la Marea Victorie a demarat în raionul Rezina la 6 aprilie. „Eroilor – onorul cuvenit” ar fi cea mai potrivită formulare în ceea ce priveşte scopul acestei activităţi.

Veteranilor – paricipanţi la cel de al II-lea război mondial, Donica Fiodor Simion şi Duminică Ion Filip li se va oferi machetul globului pămîntesc pe care solemn îşi vor înveşnici semnăturile (sperăm prezenţa lor va fi posibilă!).

La manifestaţie vor participa primarul satului, secretarul consiliului, elevii şcolii medii din localitate, reprezentanţii Casei de Cultură, consăteni. Se preconizează organizarea unui mini-program artisitc în cadrul căruia vor răsuna cuvinte de recunoştinţă pentru veteranii rămaşi în viaţă şi de reculegere pentru cei decedaţi pe frontul de luptă.

Prezenţa activă/neactivă va reprezenta în mare parte atitudinea noastră faţă de cei care ne-au asigurat pacea de care azi ne bucurăm cu toţii, precum şi un indicator al păstrării valorilor neamului.

P.S.:Cu detalii despre eveniment vom reveni după desfăşurarea ştafetei.


Un imperativ al democraţiei
28.04.2010

În ultimul timp se vorbeşte tot mai insistent despre asigurarea transparenţei în toate domeniile de activitate ale reprezentanţilor APL. La nivel de comunitate deseori apar discuţii de tipul: Unde-s banii? De ce nu se repar drumurile? Cînd se va strînge gunoiul? Cu ce se ocupă primarul şi restul angajaţilor? Răspunsul "primăriei" la aceste întrebări parţial satisface curiozitatea celor mai curioşi.

Organizarea la acest început de primăvară a audierilor publice în cadrul cărora primarul ar prezenta rezultatele activităţii sale pe parcursul anului 2009 a constituit o prerogativă a primăriei Mateuţi. La 7 martie 2010 în incinta şcolii medii s-a desfăşurat adunarea în cauză.

Pentru primarul comunităţii M. Mîrzenco a fost important ca cetăţenii să aibă posibilitatea să se informeze în prealabil despre ceea ce avea loc să fie, să discute unii cu alţii, să se implice maxim de eficient în discuţiile iniţiate pe parcurs. Anul 2009, în opinia primarului, a fost unul reuşit. Pentru început discuţia s-a axat în jurul celei mai importante realizări – construcţia apeductului. Lucrările au demarat la sfîrşitul lunii mai şi au finalizat la sfîrşitul lui august. Paralel cu investiţiile atrase s-au mobilizat şi locuitorii satului, mai ales în vederea prelungirii construcţiei reţelei de distribuire a apei. Important este aici să specificăm faptul că cetăţenii au dat dovadă de competenţe civice şi s-au implicat activ în soluţionarea problemei aprovizionării cu apă potabilă în comunitate. Au fost organizate întruniri, adunări, grupuri de iniţiativă. În general sătenii au contribuit cu o sumă impunătoare – aproximativ 500000 lei. Respectiv acest fapt reprezintă un bun argument în atragerea ulterioară a investiţiilor. Referindu-se tot la acest capitol, primarul a confirmat şi iniţierea procedurii de proiectare a unei fîntîni arteziene în localitate. Printr-un demers depus de către primărie la Ministerul Finanţelor din bugetul de stat pe 2010 au fost alocaţi în acest scop 200000 lei. Desigur substanţial este şi suportul financiar alocat de Lafarge Ciment pentru aceste lucrări.

Un alt proiect implementat în comunitatea Mateuţi, la care s-a referit M. Mîrzenco, a fost direcţionat spre procurarea unui lot de mobilier în şcoală destinat muzeului şi pentru o clasă de educaţie tehnologică în care s-ar pune accent pe împletitul din lozie. La fel muzeul a fost dotat cu un computer şi o imprimantă.

La grădiniţă prin intermediul Ministerului Educaţiei a fost implementat un proiect în urma căruia a fost schimbat practic tot mobilierul. Punctul medical a fost supus şi el unei reparaţii capitale (tot din surse bugetare) în valoare de aproximativ 500000 lei.

Suma investiţiilor atrase în sat în 2009 comparativ cu anul precedent a fost mai mare cu 270000 lei – rezultatul cel mai elocvent asupra căruia a insistat primarul.

Întrebările parvenite din sală au îndreptat discuţia în altă direcţie. M. Mîrzenco s-a referit mai detaliat asupra activităţii fiecărei instituţii în parte, la ceea ce ţine de amenajarea teritoriului, drumuri, lucrări publice, păşuni, cadastru, asistenţă socială.

Din motivul reducerii finanţării pentru 2009, GRĂDINIŢA DE COPII a fost supusă doar unei reparaţii cosmetice. Problemele cele mai stringente (reparaţia podelelor, podurilor, ospătăriei, încălzirii) au rămas nesoluţionate. Potrivit primarului, o soluţie ar fi optimizarea grădiniţei cu şcoala, idee nesusţinută de unii cetăţeni.

La ŞCOALĂ la fel au fost limitate cheltuielile la maxim. S-a schimbat rezervorul de apă, a fost procurat un xerox, cărţi la bibliotecă, s-au finalizat lucrările la acoperiş. În noiembrie s-au început lucrările de proiectare şi de gazificare a ospătăriei, s-a procurat un aragaz, s-au schimbat lavuarele, s-a instalat un aparat de încălzit apa. Din fondul disponibil pentru prima dată în ultimii ani au fost alucaţi mijloace financiare pentru hrana elevilor din clasele V-XI. De asemenea la finele anunului au fost premiaţi elevii care au înregistrat succese la învăţătură. Un şir de probleme mai stringente, însă au rămas nesoluţionate. Referindu-se la acest fapt, iarăşi s-a insistat asupra iniţierii procedurii de optimizare a şcolii cu grădiniţa.

PRIMĂRIA a fost şi ea supusă unei reparaţii cosmetice, au fost schimbate intrarea, uşile şi practic toate gemurile.

Un succes mare a fost înregistrat şi la capitolul relaţii cu publicul. În aceasă ordine de idei, primarul a remarcat lansarea în reţeaua Internet a paginii web a satului Maeuţi – aşa se lansează primii paşi în promovarea imaginei localităţii totodată crescînd esenţial şansa de a atrage diferite investiţii în localitate.

Consiliul primăriei a fost convocat în cinci şedinţe de lucru – patru ordinare şi una extraordinară – în cadrul cărora au fost examinate problemele cotidiene. În februarie 2009 la fel s-au desfăşurat audieri publice privind darea de seamă anuală a primarului în faţa consiliului şi a cetăţenilor.

Referindu-se la capitolul CULTURĂ, primarul a specificat îndeosebi momentul că nu pot fi create condiţii reale de muncă atîta timp cît există problema clădirii avariate. Deşi în comunitate au fost organizate un şir de măsuri, ele au purtat un caracter limitat din acest motiv. Un şir de activităţi au fost prezentate la Rezina.

Biblioteca sătească a deservit pe parcursul anului circa 600 cititori, dintre care 230 copii. Au fost solicitate circa 6000 titluri de carte, ziare, reviste. O ofrandă aparte a fost adusă Dnei Elena Platon care de ani de zile se ocupă cu copiii din sat implicîndu-i activ în diferite proiecte culturale, concursuri raionale şi republicane.

La capitolul TINERET ŞI SPORT rămîne a fi eliminate încă multe lacune, a specificat dl Mîrzenco. Problema cea mai stringentă ar fi aici lipsa specialistului în domeniul lucrului cu tineretul. Ar fi posibilă aici solicitarea alocării surselor pentru o unitate pe un termen de 5 luni din fondul disponibil – urmează problema a fi revăzută ulterior. Totodată s-a vorbit şi despre eventuale alocări în scopul stimulării echipei de fotbal pentru participarea la campionatul raional. În această ordine de idei s-a relatat despre organizarea deschiderii sezonului sportiv, dedicată lui Dima Hîncu, sponzorizat în întregime de Oleg Tihon şi Ion Ursachi. Primăria a alocat bani doar pentru procurarea diplomelor pentru fotbaliştii din grupele mici şi pentru a asigura cu carburanţi deplasarea fotbaliştilor.

La moment se caută soluţii pentru organizarea discotecii pentru tineret.

Referindu-se la alte probleme, s-a vorbit şi despre soluţionarea în final a problemei transportului - s-au deschis patru rute zilnic Mateuţi – Rezina care circulă regulat.

Tot în 2009 s-a efectuat curăţirea gunoiştelor din sat dinspre Glingeni şi Boşerniţa. În rezultatul instalării turnurilor de apă a fost lichidată în întregime gunoiştea din partea de sus a satului. Lucrările publice efectuate de angajaţii primăriei prin intermediul oficiului forţei de muncă au ţinut de ordinea şi curăţenia instituţiilor bugetare, drum şi altele.

Răspunzînd la un şir de întreăbări parvenite din sală s-au accentuat momentele ce ţin de legalizarea moştenirilor obligatorie, în caz contarar cetăţenii nu vor primi plata în natură pentru terenurile agricole date în arendă agentului economic I. P. "FOREVER" SRL.

Păşunatul vitelor de asemenea este o problemă la zi. Sezonul păşunatului trebuie să înceapă numai după semnarea de către primar a unei decizii. La fel şi impozitele la acest capitol trebuie să fie achitate la timp.

De rînd cu problemele care necesită pentru soluţionarea lor surse financiare sunt un şir care ţin nemijlocit de responsabilitatea civică a cetăţenilor: ordinea în sat, gunoiul în drum, materiale de construcţie la porţile gospodarilor, aratul drumurilor toamna şi cultivatul primăvara.

"Pantofarul face pantofii, dar numai cel care îi poartă poate spune unde îl strînge" spunea atenianul în antichitate. Primarul totalmente a corespuns acestei zicale în cadrul adunării desfăşurate la 7 martie. Important este faptul că nu s-a încercat muşamalizarea unor lacune, din contra s-a spus pe nume lucrurilor, s-au propus soluţii, s-au implicat cetăţenii de rînd în discuţii active.

Obiectivul principal pe care l-a urmărit primarul comunităţii organizînd adunarea în cauză a fost ca locuitorii satului să aibă posibilitatea să-şi formeze o atitudine civică corespunzătoare spiritului civic pe care cu siguranţă îl posedă şi să-şi conştientizeze drepturile şi oportunităţile lor în procesul decizional la nivel local.


Sărbătoare pentru "foştii" elevi
04.03.2010

Tradiţional, în şcoala medie Mateuţi se organizează întîlnirea absolvenţilor. La 13 februarie 2010, ora 17 00, au fost invitaţi elevii promoţiilor 2000, 1995, 1990, 1985.

Elevii clasei a XI-a au pregătit o măsură artistică în cinstea absolvenţilor şi tuturor profesorilor. La sărbătoare au fost prezenţi Minodora Rusu, Liuba Ursachi, Nina Sereda, Nina Donică, Vladimir Muntean, Raisa Rusu şi cei care continuă să aducă lumină în sufletele copiilor şi azi Andrei Vacaru, Raisa Mîrzenco, Oxana Mîrzenco, Ecaterina Vacaru, Nina Cerimpei, Ana Adaşan, Stela Cazac, Vera Ţurcan, Svetlana Zaharia.

Timpul şi-a făcut meseria bine şi a împrăştiat în cele patru părţi ale lumii marea majoritate a absolvenţilor. Pentru cîteva clipe, însă sărbătoarea a reuşit să a întoarcă timpul înapoi. Elevii clasei a XI-a s-au străduit să reamintească absolvenţilor atmosfera şi plăcerea de a fi copil, de revenire a anilor care nu se mai întorc, dar rămîn mereu în amintirile fiecăruia din noi.

Cu un cuvînt de salut către oaspeţi la deschiderea festivităţii a venit directorul adjunct pe partea educativă dna Oxana Mîrzenco. Au urmat cuvinte de mulţumire profesorilor din partea absolvenţilor pentru truda şi sufletul depus în fiecare din ei în perioada anilor de şcoală, ceea ce le-a asigurat verticalitate în ultimă instanţă pe parcursul vieţii. Directorul şcolii Andrei Vacaru, a menţionat că cea mai mare bucurie pentru profesori e să-şi vadă elevii împliniţi, gospodari şi oameni cu literă mare, ori anume aceste valori vorbesc de calitatea muncii profesorului.

Cu toate că în timpul petrecerii acestei activităţi energia electrică în sat a fost deconectată, primăria a găsit posibilă soluţionarea acestei probleme şi sărbătoarea s-a desfăşurat conform scenariului.

Galerie foto:

Intilnirea absolventilor   Intilnirea absolventilor   Intilnirea absolventilor   Intilnirea absolventilor   Intilnirea absolventilor
                 
Intilnirea absolventilor   Intilnirea absolventilor            

 


Primul în 2010
02.03.2010

Începutul anului 2010 în satul Mateuţi a fost marcat de un eveniment important - naşterea primului cetăţean al localităţii în acest an (de altfel, primul în raionul Rezina!). Prin binecuvîntarea lui Dumnezeu, Lilian şi Cristina Ţurcan au primit cel mai de preţ cadou - pruncul Maxim.

Bucuria tinerilor a fost amplificată de posibilitatea de a participa la sărbătoarea oficială de înregistrare a copilului desfăşurată la Oficiul Stării Civile Rezina la 5 februarie curent. Ţinînd cont de bogatele tradiţii naţionale, doamnele Vera Amarfii, şefa OSC Rezina şi secretara consiliului local Mateuţi, Vera Ursachi, au oficializat înregistrarea înmînîndu-i în final familiei Ţurcan actul civil, confirmîndu-le „titlul” de părinţi ai primului cetăţean născut în raionul Rezina în anul 2010.

Cu acest prilej au venit cu cuvinte de felicitare preşedintele raionului Rezina Valeriu Ciorici, primarul s.Mateuţi Mihai Mîrzenco, şeful secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei Boris Artin, preşedinta comitetului sindical a medicilor în persoana dnei Silvia Popov, colegii de lucru ai Cristinei. Alături de tinerii părinţi, cum se cuvine la gospodari, au fost şi naşii Marcel şi Tatiana, părinţii, surorile şi prietenii.

Pe lîngă urările de bine s-au menţionat totodată şi responsabilităţile care stau în faţa tinerilor în ceea ce priveşte educarea copilului. Urmează ca părinţii să depună multă dragoste, suflet, grijă, asiduitate, căldură sufletească şi multă, multă răbdare în creşterea şi educarea feciorului.

La rîndul lor, Lilian şi Cristina au adus mulţumiri pentru cadorile primite şi atenţia acordată familiei din partea autorităţilor.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un concert prezentat de formaţia artistică din Rezina „Haiducii”.

Galerie foto:

Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan
                 
Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan
                 
Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan   Maxim Turcan
                 
Maxim Turcan        

 


Lafarge Ciment: întîlnirea cu reprezentanţii APL, direcţia de învăţămînt, şcoli şi sec. asociativ din r-nul Rezina
05.02.2010

03 februarie 2010, la întreprinderea Lafarge Ciment (Moldova) a avut loc întîlnirea cu reprezentanţii APL, direcţia de învăţămînt, şcoli şi sectorul asociativ din raionul Rezina. La întîlnire au fost prezenţi directorul general Domnul Frederic Aubet, directorul afaceri corporative Leonid Nicorici, directorul uzinei Marin Musteaţă, şeful direcţiei de învăţămînt Rezina Xenofon Ceban, primarii localităţilor, profesori şi elevi. Acţiunile de binefacere ale Lafarge Ciment (Moldova) pentru localităţile adiacente şi în general pentru întreg raionul Rezina capătă un caracter din ce în ce mai pronunţat. Parteneriatul promovat de directorul afaceri corporative Leonid Nicorici şi deschiderea spre dialog permanent a domnului Frederic Aubet, demonstrează receptivitatea lor la problemele noastre cotidiene

De această dată Lafarge Ciment (Moldova) a donat o colecţie de calculatoare instituţiilor de învăţămînt din raionul Rezina. Directorul afaceri corporative Leonid Nicorici, a rostit cuvinte de salut oaspeţilor, prezentînt politica promovată de Lafarge Ciment (Moldova) în Republica Moldova şi în deosebi pentru localităţile adiacente uzinei. Am rămas plăcut surprins de alocuţiunea domnului Frederic Aubet, rostită în limba română, fapt care demonstrează cu lux de amănunte stima şi respectul domniei sale faţă de ţara noastră. Domnul Marin Musteaţă a menţionat că şcoala este importantă prin faptul că pregăteşte oamenii zilei de mîine, viitorii muncitori ai ţării.

Drept recunoştinţă, au fost toate cuvintele de mulţumire adresate Lafarge Ciment (Moldova) în persoana domnului Frederic Aubet de către toţi oaspeţii prezenţi.

Galerie foto:

Lafarge Ciment (Moldova)   Lafarge Ciment (Moldova)   Lafarge Ciment (Moldova)   Lafarge Ciment (Moldova)   Lafarge Ciment (Moldova)
                 
Lafarge Ciment (Moldova)   Lafarge Ciment (Moldova)   Lafarge Ciment (Moldova)   Lafarge Ciment (Moldova)   Lafarge Ciment (Moldova)

 


Felicitare de sărbători
14.01.2010

Sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul sărbătorilor de iarnă! Mulţi ani, sănătate, bucurii şi fericire. Fie ca anul 2010 să Vă aducă prosperitate, bunăstare, belşug şi visuri realizate. Tinerilor succese, speranţe, curaj şi demnitate. Cu profund respect, primarul Mihai Mîrzenco.


 
calendar Calendarul evenimentelor
  L   M   Mi   J   V   S   D  
         1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30   
 
arrow Arhiva evenimentelor
 
Noutati Ultimele noutăţi
line
21.03.2011
Copilărie rămasă în amintiri.
line
21.03.2011
Întrevedere la SA Lafarge: perspective de conlucrare.
line
08.09.2010
Sărbătoare în biografia satului.
line
11.08.2010
"La izvorul osoiencelor" – eveniment cultural de amploare.
line
arrow Arhiva noutăţilor
 
Prima pagină   |   Noutăţi   |   Personalităţi   |   Album foto   |   Scrie primarului   |   Contacte


Toate drepturile sunt rezervate.
© 2008-2010 Primăria s. Mateuţi, r-nul Rezina